2. mednarodni strokovni posvet “SOS PROTEUS” v Črnomlju

Domov / 2. mednarodni strokovni posvet “SOS PROTEUS” v Črnomlju

Jamski laboratorij TULAR, Društvo za jamsko biologijo iz Kranja organizira 2. mednarodni strokovni posvet SOS PROTEUS  v Črnomlju dne 10. in 11. 12. 2016 ob 30-letnici odkritja črne človeške ribice v Beli krajini in zaenkrat edini znani lokaciji na svetu. Društvo Proteus, Okoljsko gibanje Bela krajina sodeluje pri organizaciji posveta kot eden od partnerjev. Častna gostiteljica posveta je Županja občine Črnomelj ga. Mojca Čemas Stjepanovič.

 

Prvi dan posveta je namenjen obravnavi strokovnih vprašanj  in bo potekal v angleškem jeziku.

 

Drugi dan je namenjen domači zainteresirani javnosti in medijem. Predstavljena bo ogroženost črne človeške ribice v Beli krajini in pobuda Društva Proteus Ministrstvu za okolje za sprejem nujnih zaščitnih ukrepov na  vplivnem območju njenega habitata. Vabilo za drugi dan posveta je dostopno na povezavi vabilo-javnosti-sos-proteus-2016.

2015_12_25-jajceca-crn-mocerila-2

(Foto Jamski laboratorij TULAR)

Če vas zanimajo prizadevanja in skrb strokovnjakov in našega društva za črno človeško ribico v Beli krajini ste prijazno vabljeni na javno predstavitev v nedeljo 11.12.2016 ob 10.00 uri v dvorani Mestne muzejske zbirke v Črnomlju, Ul. Mirana Jarca 3.