EU projekt Črna človeška ribica

Domov / EU projekt Črna človeška ribica

 

PROJEKTI

Črna človeška ribica

Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške ribice v Beli krajini

Akronim projekta: Črna človeška ribica

Pristojno ministrstvo in številka projekta: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. projekta33152-115/2017/9

Trajanje projekta: 18 mesecev (april 2018 – oktober 2019)

 

Nosilec projekta: Zupančič Črnomelj, d.o.o..

Kot partnerji v projektu sodelujejo:

Zavod RS za varstvo narave kot projektni partner, Občina Črnomelj, RIC Bela krajina in

Društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje, Bela krajina

 

Vrednost projekta in viri financiranja: 118.000,00 EUR od tega Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 83.000,00 EUR, ostalo lastna sredstva partnerjev

 

Predstavitev projekta

 

Ključen cilj projekta je ohranitev črne človeške ribice in izboljšanje njenih življenjskih pogojev v podtalju belokranjskega plitkega kraškega ravnika v okolici Črnomlja. Gre za doslej edino znano lokacijo te vrste na svetu, zato je nevarnost njenega izumrtja toliko večja. Podzemna voda, v kateri živi, je naša pitna voda, zato je tudi iz tega razloga pomembno, da preprečimo nadaljnje slabšanje njene kvalitete zaradi pretiranega gnojenja in neurejenega odvajanja odpadnih voda v zaledju njenega habitata. S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost.

 

Cilj je razvoj nove turistične lokalitete doživljajskega zelenega turizma na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, ki je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi. Urejena bo pot do izvira in šotora za opazovanje črne človeške ribice. Na domačiji Zupančič bo izvedena predstavitev človeške ribice na več interaktivnih interpretacijskih točkah.

Po končanem projektu bo zagotovljena trajnost, ustvarjeni bodo pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti, zagotovljena je tudi možnost ustvarjanja novih delovnih mest, trženje in možnost vključevanja drugih lokalnih ponudnikov.

 

Naloge Društva Proteus

Društvo Proteus sodelujemo s prispevkom v naravi za pripravo pedagoških in didaktičnih vsebin za izvajanje naravoslovnih dni za šolsko mladino na treh zahtevnostnih stopnjah. Del te naloge je tudi oprema priročnega laboratorija za kemijo in biologijo na Jelševniku.

Konkretne naloge društva so :

– priprava pedagoških listov za izvedbo naravoslovnih dni za tri zahtevnostne stopnje

– pripravo vsebin za dograditev spletne strani društva,

– pripravo petih objav o poteku projekta na spletni strani društva

– nakup učnih pripomočkov za laboratorij

– sodelovanje pri izvedbi šestih naravoslovnih dni

– sodelovanje pri animaciji in pripravi in izvedba predstavitev za širšo javnost o ogroženosti

kraške podtalnice in človeške ribice za izbrane ciljne skupine

– sodelovanje na dogodku z referatom.

 

Koordinator projekta:

Niko Šuštarič, tel: 041/404-523, info@proteus-belakrajina.si