Okoljske teme

Domov / Okoljske teme

Okoljski učinki “tretje razvojne osi” v Beli krajini?

STALIŠČA JAVNE TRIBUNE "Kakšni bodo razvojni in okoljski učinki "tretje razvojne osi" v Beli krajini?«,  v Črnomlju dne 26.2.2019 Društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje, kot NVO v javnem interesu za naravo in okolje Proteus izhajamo iz stališča, da... Preberi več

NE KURIMO NA PROSTEM

            Preberi več

Seja UO društva Proteus 13.12.2018

(Dirk Heij, črna človeška ribica)   Pozdravljeni člani in članice! Na 10. seji UO, ki je bila dne 13.12.2018  na turistični kmetiji Zupančič smo kritično obravnavali odgovor Ministrice za okolje in prostor iz prejšnjega mandata na našo pobudo za zavarovanje... Preberi več

Poziv odgovornim k ukrepanju

"Svet za varovanje okolja pri SAZU pozval odgovorne k ukrepanju za zavarovanje habitata človeške ribice v Beli krajini!" Preberi več

Belokranjske vode

Mirjam Bezek Jakše Dolenjski list 22.02.2018 Vprašanja brez odgovorov Preberi več

Predavanje o vodi

"POVDARKI IZ PREDAVANJ IN JAVNE RAZPRAVE, ZAKLJUČKI, PREDLOGI IN ZAHTEVE" e https://www.facebook.com/televizija.kanal/videos/1564785723617457/         Preberi več

Je črna človeška ribica ogrožena

Foto splet TV Vaš kanal 28.11.2017 če je?? In KAJ bomo storili, da temu ne bo tako? Preberi več

NAVODILA ZA GNOJENJE?

Foto Andrej Hudoklin   Dobličko jezero                                                  Dolenjski list 28.09.2017 KAKŠNA BODO NAVODILA  ? Preberi več

KAKO NAS IMAJO ZA NORČKE?

O GNOJENJU Z BIOPLINSKO GNOJEVKO NA Vodovarstvenih območjih Iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo na našo zahtevo dne 23.6.2017 prejeli naslednje sporočilo, kot informacijo javnega značaja: »Na elektronsko vprašanje Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto z dne 30.11.2016 smo... Preberi več

KAKO NAS IMAJO ZA NORČKE!

ODGOVOR KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA VVO-gnojenje z digestatom-KGZNM ODGOVOR NA PREJETO GRADIVO "GNOJENJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ Z DIGESTATOM , KI SPADA V 1.KAKOVOSTNI RAZRED, KI JE PROIZVOD - POGOJI UPORABE" Iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo na našo zahtevo dne... Preberi več