O društvu

Domov / O društvu

proteus-kolpa

Narava nima zagovornika. Zato se ji kar naprej godi škoda, zaradi človekovega brezobzirnega pohlepa po materialnih dobrinah in bogastvu. Postanimo zagovorniki narave! Uprimo se ravnanju človeka, ki škoduje naravi, zdravemu okolju in s tem dolgoročno škoduje nam vsem! V takšno vlogo smo prisiljeni, ker država ne stori vsega, kar bi morala. Postavimo ogledalo takšni državi in škodljivcem okolja! Potrkajmo na vest tistih, ki povzročajo ekološko škodo in se pri tem skrivajo za pravico do svobodne gospodarske pobude, za poslovnimi skrivnostmi, za varstvom osebnih podatkov in nas mirijo z raznimi, neprepričljivimi izgovori! Vendar, samo razumeti vse to ni dovolj. Naše nestrinjanje s takšnim početjem je treba javno povedati. Treba je stopiti iz vsakodnevne rutine in povprečja in na glas povedati svoje mnenje. Mediji so na naši strani. Videti je, kot da so mediji s podporo javnosti najmočnejša sila v družbi, ko gre za vprašanja ohranjanja narave in varstva okolja. Izrabimo to možnost!

Bela krajina je biser. Kdor je potoval po svetu, to še kako dobro ve. Turizem je v porastu tudi v Beli krajini. Vse bolj se nakazuje kot realna gospodarska panoga, ki bo dajala kruh vse večjemu številu Belokranjcev. Ugodna klima nudi možnosti za razvoj kmetijstva, za namakanje kmetijskih površin, za samooskrbo s hrano. Zdrave pitne vode imamo dovolj. Gozdov tudi.

Vključite se v društvo PROTEUS, okoljsko gibanje Bela krajina, če čutite odgovornost do narave in okolja in vam je jasno, da samo pehanje za dobičkom ni edina niti prava pot, po kateri bi lahko svojim otrokom in vnukom zapustili lepo, zdravo in ohranjeno naravo in okolje.

Pristopna izjava je na povezavi pristopna-izjava

Predsednik društva  Niko Šuštarič, univ.dipl.pravnik

Zbor članov 13.05.2017

Člani Društva Proteus Bela krajina smo se dne, 13. 5. 2017 zbrali na rednem letnem občnem zboru pri Margiti in Andreju Adamič na Vinjem vrhu, ki sta nam predstavila njuno novo hišo, zgrajeno iz naravnih materialov lesa in slame. Način gradnje z naravnimi materiali sta proučila do podrobnosti in sta v okviru družinskega podjetja Mirabilis d.o.o. že  usposobljena prevzeti tudi naročila zainteresiranih naročnikov.

Občnega zbora sta se udeležili tudi županja občine Črnomelj Mojca Čemas Stjepanovič in podžupanja občine Metlike Anica Kopinič, ki je tudi članica društva. Županja občine Semič Polona Kambič se občnega zbora ni mogla udeležiti zaradi drugih obveznosti.

Občni zbor je bil deloven. Delo društva v letu 2016 je bilo ocenjeno kot uspešno. Razprava je bila pokazatelj aktualnih okoljskih problemov Bele krajine in sicer ogroženost podtalnice in kmetijske zemlje zaradi gnojenja z bioplinskim digestatom, neustrezna organiziranost in vloga kmetijske svetovalne službe, ki v Beli krajini premalo podpira tudi ekološko kmetovanje, nevarnost, ki jo predstavlja uporaba škropiv za podtalnico, dileme in okoljski vidiki umeščanja nove ceste tretje razvojne osi preko Bele krajine, problem umeščanja daljnovoda Kočevje-Črnomelj z zahtevo po delni pokablitvi, problem prehranske in energetske samooskrbe Bele krajine v povezavi z »zelenimi« delovnimi mesti, zahteva po zaščiti območja habitata črne človeške ribice, podpora gradnji z naravnimi materiali kot so les, slama, konoplja, nujno delovanje za ozaveščanje mladih po šolah kot n.pr. nagradni natečaj o črni človeški ribici. Poudarki iz razprave so upoštevani tudi v programu dela za tekoče leto

Zapisnik OZ-13052017

Program dela 2017


Zbor članov 24.04.2018

Poročilo o delu društva v letu 2017