Pravila društva

Domov / Pravila društva

V nadaljevanju so objavljena Pravila društva, ki jih je v skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011) sprejel ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015.

Pravila.