VODE NE DAMO

Pozdravljen/a!

Kljub nasprotovanju okoljsko ozaveščene javnosti in opozicije, je Državni zbor včeraj sprejel novelo Zakona o vodah, ki omogoča gradnjo javnih objektov tudi na vodnih zemljiščih, neposredno na obali morja in rek, s čemer bo lahko s takšno gradnjo onemogočen javen dostop do vode, sama kvaliteta vode pa bo dodatno ogrožena.

Poteka NUJNA akcija za zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. V roku sedem dni je treba zbrati 2.500 podpisov, da bi lahko Državni zbor dovolil nadaljnje zbiranje 40.000 podpisov, takrat bo treba podpisati na upravni enoti.

Pozivam člane Društva Proteus, da zberemo čim več podpisov polnoletnih državljanov na priloženem obrazcu.
Izpolniti je treba natančno in čitljivo vse zahtevane rubrike s podatki iz osebne izkaznice, nato pa najpozneje do torka 6.4.2021 zvečer
VELJAVNI BODO SAMO ORIGINALI PODPISOV NA ZJUTRAJ POSLANEM OBRAZCU (ne pošiljaj ga po elektronski pošti skeniranega)!
PODPISE ODDAJ::
– v nabiralnik Društva Proteus, Zadružna cesta 33, Črnomelj ali
– pokliči tel. 041/404-523
Osebno podpišeš lahko tudi v trgovini “Utica”, Ivo Ivičič, na Zadružni cest v Črnomlju.

Niko Šuštarič, predsednik

https://www.vodenedamo.si/