Najnovejši prispevki


Okoljski učinki “tretje razvojne osi” v Beli krajini?

STALIŠČA JAVNE TRIBUNE "Kakšni bodo razvojni in okol


  Preberi več

NOVA CESTA, ali upanje postaja resničnost?

V Društvu Proteus izhajamo iz stališča, da Bela  krajina (kot tudi npr. Koroška, Zgornje Posočje in Kočevsko) z gospodarskega, zaposlitvenega,


  Preberi več