Predsednik – ob zaključku leta

Dragi člani,

Bliža se konec leta ter z njim čas, ko se zazremo v preteklost in pretehtamo leto, ki se končuje. Za Društvo Proteus, Bela krajina je bilo leto 2023 nedvomno aktivno.

Že takoj januarja smo se uprli neupravičenemu odvzemu osmih človeških ribic iz narave za prikazovanje v akvariju s tožbo pred Upravnim sodiščem RS. Naslednji mesec smo organizirali okroglo mizo Vode Bele krajine. Dosegli smo, da je Občina Črnomelj namenila 3500 EUR za dodatni monitoring pomembnih nekdanjih vodnih virov ter poskrbeli za izvedbo. Stanje je zelo zaskrbljujoče, saj so bile prav v vsakem od virov, ki so nekoč ljudem služili za vodo, najdene fekalne bakterije. Objavljali smo članke v Belokranjcu. Oktobra smo pri Evropski komisiji vložili pritožbo zoper Republiko Slovenijo, ker krši Habitatno direktivo EU, s tem da ni ustrezno zaščitila človeške ribice (tako bele kot črne) ter njenega habitata. Novembra pa smo odpotovali v Bruselj, v Evropski parlament, kjer smo se udeležili okrogle mize Ohranimo habitat črnega močerila in probleme, s katerimi se ukvarjamo, predstavili na najvišjem nivoju. Radio Odeon je objavil novico o okrogli mizi, kjer si lahko ogledate tudi posnetke vseh govorov: https://www.radio-odeon.com/novice/ohranimo-habitat-crnega-mocerila/ .

Tudi leto 2024 ne bo namenjeno počitku, temveč bomo nadaljevali vse začete aktivnosti. Končuje se projekt HaČloRi, ki ga v društvu budno spremljamo in na podlagi katerega upamo, da bo končno le zavarovan habitat črnega močerila. A prav zadnja faza projekta je ključna, saj se bodo tu formulirali ukrepi za zavarovanje. Naša tožba pred upravnim sodiščem še nima epiloga. Naša pritožba pri Evropski komisiji komaj prihaja v obravnavo. Ponovno bomo ob občinskem prazniku Občine Črnomelj organizirali okroglo mizo z okoljsko problematiko. Nadaljevati bo treba dodatni monitoring vodnih virov v Občini Črnomelj in postaviti bazo podatkov. Monitoring se prav tako trudimo razširiti v drugi dve belokranjski občini. In gotovo nas čaka še kaj, česar v tem trenutku še ne moremo predvideti.

Naj bo leto 2024 srečno in uspešno, tako za naše društvo kot za vse vas!
Blaž Heij, predsednik