O DRUŠTVU

Doniraj sedaj

Doniraj del dohodnine

Društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina, je pričelo svoje delovanje kot okoljska civilna iniciativa zaradi nevzdržnega večmesečnega smradu iz takrat novonastale bioplinarne Črnomelj. Civilna iniciativa je prerasla v društvo, ustanovljeno leta 2015. 

Leta 2018 je društvo pridobilo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu za naravo in okolje. Status je priznanje za dosedanje uspešno delo in možnost, da zavezanci za dohodnino namenijo 1,0% dohodnine društvu kot donacijo, ki pa za zavezanca ne pomeni dodatne finančne obveznosti. 

Naše dejavnosti obsegajo predvsem aktivnosti za zaščito in ohranjanje narave. Ukvarjamo se z različnimi področji, poudarek dajemo problematiki onesnaževanja okolja, kakovosti voda, kakovosti zraka, varstvu ogroženih živalskih vrst, problematiki odpadkov in črnih odlagališč, ozaveščanju prebivalstva o okoljski problematiki, spremljanju okoljske zakonodaje ter povezovanju z institucijami in organizacijami s podobnimi dejavnostmi.

Glavni cilj društva je ozaveščati javnost in ji pomagati vzpostaviti kritični odnos do lokalne in državne politike glede vseh vprašanj varstva okolja in ohranjanja narave.

Želimo biti zagovornik naravi!