STATUT DRUŠTVA

V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih  (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011),  je ustanovni občni zbor društva Proteus, gibanje za naravo in okolje, Bela krajina, dne 12.2.2015 in občni zbor 24.4.2018 sprejel naslednja

PRAVILA društva PROTEUS, gibanje za naravo in okolje, Bela krajina

STATUT Društva PROTEUS