Anketa o zaznavi motečega vonja (smradu) v zunanjem zraku

V Društvu Proteus, gibanje za naravo in okolje, Bela krajina želimo prispevati k čimprejšnji pravni ureditvi  motečih vonjav v zunanjem zraku z zbiranjem podatkov. Pravna ureditev in normativi so predpogoj za ukrepanje inšpekcijskih organov in za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov prizadetih prebivalcev. Kljub pomanjkanju slovenskega predpisa in normativov pa je znan tudi že primer, ko se je slovensko sodišče oprlo na nemške standarde. V prizadevanjih za boljše bivalno okolje  so podatki o virih, času, trajanju in intenzivnosti neprijetnih vonjav ključnega pomena.

Spletna anketa je primeren način za zbiranje podatkov. Ljudje smo vse pogosteje “posiljevani” z različnimi neprijetnimi vonjavami, ki najpogosteje izvirajo iz kmetijske dejavnosti, pa tudi iz raznih komunalnih, obrtnih in industrijskih obratov. Anketo lahko izpolni vsakdo, ki zazna smrad, bodisi doma, na delovnem mestu, pri športu ali rekreaciji, na poti. V brskalniku omogočite deljenje lokacije, da boste lahko v spletnem zemljevidu označili lokacijo zaznave smradu.

Anketo lahko izpolnite večkrat, (n.pr. vsako uro), dokler neprijetne vonjave trajajo!

Ljudje smo različno občutljivi na neprijetne vonjave. Nič zato, če se bodo vaše ocene vonjav razlikovale od drugih. Pomembno je, da ste pri oceni čimbolj realni! Lahko ostanete anonimni, lahko pa nam zaupate vaše osebne podatke in naslov, kar bo prispevalo k verodostojnosti vaših odgovorov! Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali dalje brez vašega soglasja, razen na zahtevo sodišča.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo največ 60 sekund zato prispevajte nekaj vašega dragocenega časa za prijaznejše okolje!

 

ANKETA O ZAZNAVI MOTEČEGA VONJA (SMRADU) V ZUNANJEM ZRAKU