Likovna kolonija, »Črni proteus«

Jelševnik 31.8 – 2.9.2018 v organizaciji KUD Artoteka Bela krajina in s sodelovanjem Društva Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina.

V skupnih prizadevanjih za popularizacijo črne človeške ribice, ki živi v podtalnici v okolici Črnomlja »in nikjer drugje na svetu«, je potekala letošnja redna letna likovna kolonija KUD Artoteka Bela krajina. Sodelovalo je preko dvajset likovnih ustvarjalcev, ki so ustvarjali na temo črne človeške ribice in njene ogroženosti. Izvedbo kolonije je finančno podprla Občina Črnomelj.

Predsednik Društva Proteus sem udeležencem kolonije za uvod predvajal kratek film o občutljivost kraškega sveta in o ogroženosti človeške ribice, ki je bil posnet po scenariju Gregorja Aljančiča iz Jamskega laboratorija TULAR iz Kranja. Seznanil sem jih tudi z okoljskimi nevarnostmi, ki ogrožajo kvaliteto podtalnice in samo človeško ribico v Beli krajini ter z prizadevanji za zavarovanje njenega habitata.

Nastalo je kar nekaj kvalitetnih likovnih del, ki predstavljajo, poleg skulpture akademskega kiparja Boštjana Kavčiča v bližini Jelševnika, nove uporabne umetniške ponazoritve črne človeške ribice.

Niko Šuštarič