PROTEUS ZDRUŽUJE

Predsednica Društva Proteus, gibanja za naravo in okolje Bela krajina dr. Marijeta Kobetič se je v sredo, 12. 6. 2019 udeležila srečanja župana Kranja Matjaža Rakovca in župana Črnomlja Andreja Kavška. Srečanje je organizirala Zveza tabornikov občine Kranj, ki že od leta 1983 svoje rodove vodi na taborjenje v Belo krajino. Leta 1988 so zgradili Taborniški center Zveze tabornikov občine Kranj v Marindolu, ki gosti otroke in odrasle iz celotne Slovenije in kjer je srečanje tudi potekalo.

Zbrani so se pogovarjali o možnostih sodelovanja med obema občinama. Ugotovili so, da nas Črna človeška ribica nesporno združuje. V Beli krajini jo najdemo v Jelševniku, v Kranju pa v jamskem laboratoriju Tular, kjer bivajo v polumetnem okolju. Na srečanju so se dogovorili, da bodo krepili sodelovanje med obema občinama in s tem poskušali izboljšati iskanje možnosti zaščite Črne človeške ribice. Udeleženci srečanja se veselijo podobnih dogodkov in novih idej, ki bodo lahko pomembno vplivale na kakovost življenja v Beli krajini in Kranju.

Dogodka so se udeležili tudi: Jure Meglič in Danilo Kodrič, predstavnika Zveze tabornikov občine Kranj, podžupana Kranja Janež Černe in Robert Nograšek, podžupan Črnomlja Dubravko Čengija, predsednik krajevne skupnosti Adlešiči Peter Veselič, vodja štaba Civilne zaščite Kranj Sašo Govekar in vodja jamskega laboratorija Tular Gregor Aljančič.