RAZPIS NATEČAJA – stripa in animacije

Datum: 16. 7. 2018

OSNOVNIM ŠOLAM OBČIN ČRNOMELJ, METLIKA IN SEMIČ

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ

Vabilo na likovni natečajVse belokranjske osnovne šole in Srednjo šolo Črnomelj vabimo k sodelovanju na natečaju STRIPA IN ANIMACIJE, ki ga razpisuje Društvo Proteus, gibanje za naravo in okolje in smo ga naslovili

»ŽIVELA ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA!«

Tema se nanaša na črno človeško ribico (Proteus anguinus parkelj), ki po do sedaj znanih podatkih živi le na majhnem prostoru Bele krajine v okolici Črnomlja. Z natečajem želimo opozoriti na ogroženost njenega življenjskega prostora in nje same, ki je vse večja zaradi zavestnega onesnaževanja podzemnih voda. Namen natečaja je spodbuditi razmislek o ogrožanju bivalnega okolja in dvig zavesti o (nes)pametnem človekovem delovanju. Želimo, da mladi v svojih likovnih delih razmišljajo tudi o tem, kakšen pomen in vlogo bi lahko imela črna človeška ribica za Belo krajino. Vsebinske rešitve so številne in različne, lahko se poiščejo z vidika te živali – o čem razmišlja in kaj si o celotni situaciji misli ona, s stališča turista, s pogledom otroka ali odraslega, onesnaževalca ali ekologa, … .

Vodstva šol in pedagoge vabimo, da učence in dijake spodbudite k razmišljanju na razpisano temo in k izvirnim likovnim rešitvam v obliki stripa in animacije.

PRIJAVLJENA DELA SO LAHKO:

 1. stripovske zgodbe; dovoljene so vse likovne tehnike na papirju (svinčnik, flomaster, tuš, računalniška grafika, fotostrip, …). Strip naj ne presega formata A3. Likovnih del ne uokvirjajte.
 2. animacije, dolžine največ pet minut, izvedene v klasični ali računalniški tehniki,

poslane naj bodo na USB ključu v formatu mp4.

Učenci in dijaki se lahko na razpis prijavijo samostojno ali v skupini. Vsaka šola lahko pošlje največ 10 stripov in deset animacij.Na hrbtni strani stripa oziroma na prilogo k animaciji (USB ključu) s tiskanimi črkami izpišite naslednje podatke:

 • naslov likovnega dela/animacije,
 • ime in priimek ter starost avtorja,
 • likovno tehniko,
 • ime in priimek mentorja ter elektronski naslov
 • točen naslov šole.

Rok za oddajo likovnih del/animacij je do četrtka, 31. 1. 2019. Pošljite jih s priporočeno pošiljko na naslov :

DRUŠTVO PROTEUS

gibanje za naravo in okolje Bela krajina

Zadružna cesta 33

8340 Črnomelj

 

s pripisom: Likovni natečaj »ŽIVELA ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA!«

Stripe in animacije bo pregledala strokovna komisija, ki jo bo imenoval organizator natečaja. V tričlanski komisiji bodo strokovnjaki s področja likovne umetnosti in predstavnik Društva Proteus.

 

Dela bodo razvrščena v štiri kategorije:

 1. prva triada osnovne šole,
 2. druga triada osnovne šole,
 3. tretja triada osnovne šole
 4. srednja šola

 

in vrednotena po naslednjih merilih:

 • izvirnost,
 • razumevanje ekoloških in razvojnih problemov, povezanih s črno človeško ribico, izraženih na likovni način,
 • izvedba likovne tehnike.

 

Strokovna komisija bo razglasila 2  najboljša stripa in 2 najboljši animaciji v vsaki kategoriji in podelila nagrade:

 

STRIP:            1. nagrada: sodelovanje avtorja/avtorice na likovni koloniji

KUD Artoteka Bela krajina v letu 2019

 1. nagrada: 50,00 EUR

 

ANIMACIJA: 1. nagrada: Udeležba na tridnevni delavnici animiranega filma »Filmski tabor

KOLPA 2019« v organizaciji Zavoda za izobraževanje in kulturo

Črnomelj

 1. nagrada: 50,00 EUR

 

Komisija bo podelila tudi priznanja za posebne dosežke.

Organizator bo v sodelovanju s strokovno komisijo poskrbel za razstavo prispelih del. Ob razstavi bo izdan tudi razstavni katalog. Vsi udeleženci bodo prejeli posebno priznanje za sodelovanje.

 

Likovnih del/animacij ne vračamo avtorjem. Ostala bodo v arhivu Društva PROTEUS.

 

 

Vodje projekta, člana društva:

Dr. Božidar Flajšman

Duška Vlašič, prof. likovne pedagogike

predsednik

Niko Šuštaršič, univ. dipl. pravnik