Ustavimo pesticid glifosat!

Ustavimo pesticid glifosat!


Ljubljana, 31.5.2017
Inštitut za trajnostni razvoj in Mreža Plan B za Slovenijo pozivata k podpisu Evropske državljanske pobude (EDP) »Prepovejmo glifosat in zaščitimo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi«. Učinkovina glifosat se v herbicidih uporablja pogosto. Vsebuje jo tudi zloglasni Monsantov Roundup, ki ga uporabljajo na posevkih, gensko spremenjenih tako, da lažje prenesejo učinke herbicida.
Strupene kemikalije, ki povzročajo raka, so lahko prisotne tudi v vašem telesu. Svetovna zdravstvena organizacija je pred dvema letoma objavila, da je glifosat med verjetnimi povzročitelji raka pri ljudeh1,2. Znanstveniki so odkrili sledi glifosata v urinu pri skoraj polovici testiranih ljudi iz 18 evropskih držav3.
Kljub temu pa Evropska komisija trenutno meni, da bi se v EU lahko začeli pogovarjati o podaljšanju dovoljenja za uporabo glifosata za nadaljnjih 10 let, industrijski lobisti pa zahtevajo celo 15 let. Zgodba se ponavlja: od suma nevarnosti za zdravje nekega pesticida do dejanske prepovedi lahko mine tudi 10 let in več – tako kot npr. pri atrazinu, ki je več desetletij veljal za čisto sprejemljivega. Danes pa nas katastrofa v Kemisu spet opozarja na »stranske« učinke atrazina in drugih strupenih pesticidov, ki trajajo tudi še desetletja po njihovi prepovedi.
Ne dovolimo, da se isti vzorec ponovi tudi pri glifosatu in drugih učinkovinah. Podpišimo EDP »Prepovejmo glifosat in zaščitimo ljudi in okolje pred strupenimi pesticidi«!
Evropska državljanska pobuda (EDP) je inštrument, s katerim lahko milijon državljanov Evropske unije zahteva od Evropske komisije, da oblikuje zakonodajni predlog in z njim uredi določeno področje.
Z EDP Evropsko komisijo pozivamo, naj državam članicam predlaga prepoved uporabe herbicidov, ki vsebujejo glifosat, naj izboljša postopek odobravanja pesticidov in sprejme zavezujoče cilje glede zmanjšanja uporabe pesticidov za celotno EU.
Glifosat je samo vrh ledene gore in še zdaleč ni edina škodljiva učinkovina v pesticidih. Prizadevati si moramo za prihodnost brez pesticidov.
Evropsko državljansko pobudo je podpisalo že več kot 790.000 podpisnikov. Zdaj smo pripravili podlage v slovenskem jeziku in k podpisu vabimo tudi slovenske državljane.
Poziv: http://itr.green-smoothie.org/razno/stop-glifosatu/
Več informacij: anamarija.slabe@itr.si; 041 725 991.
Povezave:
1. https://www.theguardian.com/environment/2015/mar/21/roundup-cancer-who-glyphosate-
2.
INŠTITUT ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Trubarjeva 50, Ljubljana
(Okoljski center)
Tel. (01) 439 74 60
info@itr.si
www.solskiekovrt.si, www.itr.green-smoothie.org