Zabeležka razgovora pri ministru za okolje in prostor

SAZU, Svet za varovanje okolja (SVO) se je zavzel za varovanje človeške ribice v Beli krajini!
SVO je obravnaval problematiko varstva človeške ribice v Beli krajini letos že tretjič in svoje sklepe, predloge in priporočila v mesecu maju letos poslal ministru za okolje in prostor, mag. Andreju Vizjaku.
V tej zvezi je minister predstavnike SVO povabil na razgovor, ki je bil dne 22.7.2020 v Ljubljani, na katerem sem sodeloval tudi sam kot predstavnik Društva Proteus. Tako je bila priložnost, da sem ministra opozoril tudi na probleme v zvezi z bioplinarno in peticijo “Človeške ribice ne damo – bioplinarne nečemo! Zabeležko razgovora objavljamo v celoti.