Zaprosilo za sprejem

Dne 7. julija sem v imenu Društva Proteus Župane in Županjo belokranjskih občin zaprosil za sprejem predstavnikov društva  z namenom, da jim pojasnimo zahteve iz peticije “Človeške ribice ne damo, bioplinarne nečemo”. Čakamo na odgovor in upamo, da bomo sprejeti.

Vsebina sporočila:

“Spoštovana g. Andrej Kavšek in Darko Zevnik, Župana občin Črnomelj in Metlika!

Spoštovana ga. Polona Kambič, Županja občine Semič!

V Društvu Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina že več let aktivno sodelujemo v prizadevanjih za zavarovanje habitata črne človeške ribice v Beli krajini in za ureditev razmer povezanih z obratovanjem bioplinarne in svinjske farme na Lokvah pri Črnomlju. V tej zvezi in zaradi prepočasnega urejanja razmer se je letos organizirala civilna iniciativa v Črnomlju, ki je izvedla med drugim tudi zbiranje podpisov pod peticijo “Človeške ribice ne damo, bioplinarne nečemo!” 

V peticiji so konkretne zahteve in  predlogi. Glede na to, da zadevajo tudi pristojnosti in odgovornosti treh belokranjskih občin, bi vam jih želeli podrobneje pojasniti in podpise izročiti. 

Prosimo, da nam še pred dopusti namenite nekaj vašega časa in sprejmete na pogovor delegacijo največ treh predstavnikov društva in CI.

Lepo pozdravljeni!

Niko Šuštarič

predsednik Društva Proteus, gibanja za naravo in okolje Bela krajin