Zakaj že ni bilo ministra Andreja Vizjaka dne 17.6.2020 v Črnomelj?

Župan meni, da smo ga “odgnali” mi, torej Društvo Proteus in civilna iniciativa “Človeške ribice ne damo – bioplinarne nečemo”.

Bilo pa je takole.

Ko smo izvedeli, da je minister potrdil obisk se je hitro organizirala civilna iniciativa. Na FB je odprta posebna stran z podobnim naslovom,

https://www.facebook.com/%C4%8Crne-%C4%8Dlove%C5%A1ke-ribice-ne-damo-bioplinarno-podarimo-115086503552917

začeli so se zbirati podpisi pod peticijo z zahtevami:

“1. da lastnik bioplinarne Petrol, d.d. izpolni obljube zapisane v okoljevarstvenem dovoljenju, predvsem da pokrije zunanji zalogovnik;

  1. da zmanjša kapaciteto bioplinarne na količine organskih odpadkov, ki nastajajo v Beli krajini;
  2. da se digestat preneha uporabljati za gnojenje pač pa se odvaja v komunalno čistilno napravo na čiščenje;
  3. da se bioplinarno zapre v primeru, da gornje zahteve ne bodo izpolnjene v roku enega leta
  4. da se lastnika prašičje farme zaveže k spoštovanju pravil dobre kmetijske prakse, predvsem k uporabi dodatka za zorenje gnojnice in za zmerno gnojenje z gnojnico
  5. da se na državne stroške uvede redne analize zemlje gnojene z digestatom
  6. da se o podvzetih ukrepih seznanja javnost.”

Na probleme, ki se vlečejo že desetletje in več smo želeli opozoriti ministra tudi z dvema transparentoma: “ČLOVEŠKE RIBICE NE DAMO – BIOPLINARNE NEČEMO!” in “DO KDAJ BO TU SMRDELO?!” Nato pa me je dan pred obiskom ministra poklicala Maja Kocjan, predsednica lokalnega odbora stranke SDS z mnenjem, da je neprimerno ministra pričakati s transparenti, saj vendar prihaja “pomagat” reševati probleme in da če bodo transparenti ministra ne bo. Moja pojasnila, da imajo ljudje pravico izraziti svoje nezadovoljstvo tudi na takšen način ni pomagalo. Ker si nisem si upal prevzeti odgovornosti za morebitno odpoved obiska sem Kocjanovi zagotovil, da ministra s transparenti ne bomo “vznemirjali”, zbrane podpise pa bi mu lahko izročili na razgovoru pri Županu. Vendar to očitno ni bilo zadosti. Prej kot v pol ure mi je delavka iz občinske uprave, po naročilu iz kabineta Župana sporočila da je obisk ministra odpovedan, ker ima minister druge neodložljive obveznosti. Ko sem poklical Kocjanovo za pojasnilo mi je rekla…”naj se strasti pomirijo” Tako. In zato ne prevzemam niti sam niti v imenu CI ali Društva Proteus nikakršne odgovornosti za odpoved ministrovega obiska v Črnomlju dne 17.6.2020. Kdor misli drugače si naj prebere 1. odstavek 39. člena Ustave RS: “Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.” Kdor misli drugače je zato prej del problema kot del rešitve!

 

Niko Šuštarič, predsednik Društva Proteus