Zbor članov društva Proteus

Člani društva Proteus, gibanje za naravo in okolje Bela krajina, smo 4.12.2020 ob 18 uri, uspešno izvedli prvi zbor članstva na daljavo, ki je potekal v elektronski obliki preko aplikacije ZOOM in dopisno, ki še poteka v skladu z določeno časovnico za člane, ki nimajo dostopa do elektronskih medijev. Veseli smo, da sta se zbora udeležila tudi župan občine Črnomelj g. Andrej Kavšek       in              Župan občine Metlika g. Darko Zevnik           

Preko aplikacije zoom se  je seje ZČ udeležilo 43 članov. Zbor članov sta uspešno vodila predsednik društva g. Niko Šuštarič in tajnik društva g. Blaž Heij, ki je tudi pomagal manj veščim pri obvladovanju elektronskega medija.

Vsa poročila in načrtovane aktivnosti za delovanje društva, ki je predstavil predsednik, vsi pa smo jih predhodno prejeli preko navadne ali elektronske pošte, so bila sprejeta z večino glasov prisotnih preko app. zoom. Po prejemu glasovnic članov, ki na zboru sodelujejo v dopisni obliki bodo objavljeni dokončni rezultati glasovanj.

Zbor članov je ob koncu sej sprejel sklepa s katerima podeljuje listino častnega člana prof. dr. Borisu Bulogu in prof. dr. Dušanu Plutu

1. V znak spoštovanja in priznanja za usluge za dolgoletno zavzemanje za zavarovanje habitata črne človeške ribice občni zbor Društva Proteus, Bela krajina, v skladu z 9. členom Pravil, podeljuje prof. dr. Borisu Bulogu naziv in listino Častni član društva.
2. V znak spoštovanja in priznanja za zasluge in nesebično pomoč pri ustanovitvi in delovanju društva občni zbor Društva Proteus, Bela krajina, v skladu z 9. členom Pravil, podeljuje prof. dr. Dušanu Plutu naziv in listino Častni član društva.

Vsem udeležencem zbora članov se upravno odbor  zahvaljuje za udeležbo in uspešno sodelovanje na zboru  preko novega načina komunikacijskih kanalov.