6. seja UO

Nova podpredsednica društva je postala Anica Kopinič

v petek 14.7.2017 ob 18.00 uri na turistični kmetiji Zupančič na Jelševniku

Sklicujem 6. sejo UO Društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, Črnomelj za

Na seji so bile obravnavane naslednje teme:

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
 2. Odobritev prijave na EKO sklad s projektom »Čista voda in naravna gradnja za trajnostni razvoj Dolenjske in Bele krajine«
 3. Odobritev sodelovanja v projektu LIFE občin Kočevje, Črnomelj in Krško
 4. Informacija o stališču MOP do uporabe digestata na vodovarstvenih območjih in dogovor o aktivnostih društva in navodil kmetom o gnojenju z digestatom na vodovarstvenih območjih (preberi informacijo na spletni strani društva: »Kako nas imajo za norčke«)
 5. Informacija o odgovoru Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto glede analize zemlje gnojene z digestatom
 6. Predlog za spremembo sedeža društva
 7. Poročilo o plačani članarini
 8. Predlog za nakup daljinomera za potrebe meritev sevanja baznih postaj
 9. Dogovor o srečanju članov v jeseni in tiskovna konferenca
 10. Razno

Gradivo k 1. točki  je priloženo. Uvodne informacije k preostalim točkam bodo podane na seji.

Prosim za zanesljivo udeležbo.

 

Niko ŠUŠTARIČ

PREDSEDNIK

 

Vabljeni:

 • člani UO
 • Silvester Zupančič, predsednik NO
 • Jože Gešelj, član NO in zastopnik Belokranjskega jamarskega kluba Črnomelj
 • Mirjam Bezek Jakše, Dolenjski list
 • Andreja Milavec, Belokranjec