Črna človeška ribica

dodatna belokranjska znamenitost

Črnomelj, 12. avgusta – Na izviru Jelševniščice ob turistični kmetiji Zupančič v Jelševniku pri Črnomlju, ki je znan kot eno od treh do zdaj odkritih belokranjskih nahajališč črne človeške ribice, se bodo septembra lotili urejanja vsega potrebnega za njeno predstavitev in hkrati varovanje njenega življenjskega prostora. Naložba bo stala nekaj manj kot 120.000 evrov.

Lastnik domačije Rihard Zupančič je povedal, da gre za podvig, ki ga pripravljajo skupaj s črnomaljsko občino, območnim razvojno-izobraževalnim centrom, društvom Proteus in novomeško enoto zavoda za varstvo narave. Iz razpisnih sredstev za lokalni razvoj zanj pričakujejo nekaj manj kot 85.000 evrov podpore.

Z omenjenim projektom želijo opozoriti na to redko in ogroženo živalsko vrsto ter njen pomen, hkrati pa omejiti njeno ogroženost ter pojav črnega močerila uvrstiti med območne znamenitosti.

14.avgust 2017