ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA
Društvo Proteus je lani jeseni razpisalo likovni natečaj na temo črne človeške ribice (Proteus anguinus parkelj), ki po do sedaj znanih podatkih živi le v Beli krajini v okolici Črnomlja. K sodelovanju so bile povabljene osnovne šole v Beli krajini in srednja šola Črnomelj. Vsaka šola je lahko poslana največ 10 stripov in 10 filmskih animacij. Žirija v sestavi Boštjan Kavčič, akademski kipar, Robert Lozar, akademski slikar in dr. Božidar Flajšman, predsednik žirije, je 23. marca 2019 pregledala prispela dela. Navzoča sta bila še predsednik društva Niko Šuštarič, univ. dipl. pravnik in dr. Marijeta Kobetič, ki je pisala zapisnik. Prispelo je veliko kvalitetnih, izvirnih del, ki bodo predstavljena v katalogu in na razstavi, takrat bodo podeljene tudi nagrade in posebna priznanja. Več v prihodnjih zapisih in na spletni strani Društva Proteus, gibanja za naravo in okolje Bele krajine. 


Fotografija posneta med delom žirije. Od leve: Robert Lozar, Boštjan Kavčič, Božidar Flajšman, Niko Šuštarič in Marijeta Kobetič. Črnomelj, 23. marec 2019.