Redni letni občni zbor 5.4.2019

Člani Društva Proteus smo se v petek, 5. 4. 2019 zbrali na rednem letnem Občnem zboru v mali sejni sobi Občine Črnomelj.

Največja novost zbora je bila izvolitev nove predsednice društva, ki je po novem postala dr. Marijeta Kobetič. Izvolil se je tudi upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija v nekoliko drugačni sestavi.

Zbora sta se udeležila župan občine Črnomelj g. Andrej Kavšek in župan občine Metlika g. Darko Zevnik. Oba sta pomembno prispevala k različnim razpravam na zboru.

Vodstvo društva je predstavilo Poročilo o delu društva v letu 2018, ki ga lahko podrobneje pregledate v priponki. Pomembna novost je, da je društvo pridobilo status nevladne organizacije na področju varstva okolja in ohranjanja narave, ki deluje v javnem interesu. S tem statusom smo dobili možnost, da zavezanci za dohodnino društvu namenimo 0,5% dohodnine.

Prof. dr. Dušan Plut je predstavil Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije ter razloge zakaj je nastal in kakšen pomen ima za Belo krajino.

Za popestritev programa je dr. Roman Štukej imel predavanje z naslovom »Konoplja, hranljivo živilo za vsak dan«. Mag. Margita Adamič pa je predstavila projekt »Volna, lan, konoplja«, katerega nosilec je Zadruga Sublimi, zadruga za pridelavo in predelavo ekološke konoplje z.o.o.«.

Podan je bil predlog programa za leto 2019, ki je bil v celoti sprejet. Prioritetne naloge se bodo določile na prvem sestanku upravnega odbora v maju. Program si lahko ogledate v priponki.

Podrobnejše informacije o celotnem občnem zboru preberite v priloženem zapisniku.

Dr.Marijeta Kobetič

Predsednica