IZVOLJEN NOV PRESEDNIK DRUŠTVA PROTEUS

IZVOLJEN NOV PRESEDNIK DRUŠTVA PROTEUS

10.06.2021 smo se člani gibanja za naravo on okolje Bele krajine – Proteus na domačiji Zupančič na Jelševniku, zbrali na rednem letnem občnem zboru, ki je bil tokrat tudi volilno obarvan.

Predsednik društva je predstavil poudarke iz letnega poročila o delu društva v letu 2020, kateremu je sledilo poročilo blagajnika in nadzornega odbora. Vsa poročila so bila sprejeta. V nadaljevanju  smo se seznanili z predlogom partnerskega sodelovanja društva v projektih Jugovzhodne regije Slovenije v finančni perspektivi 2021 – 2027. Sprejet je bil program dela društva za leto 2022.

Dolgoletni predsednik društva Niko Šuštarič je na seji UO 20.5.2021 podal odstopno izjavo s funkcije predsednika.   Kandidacijska komisija je evidentirala za volitve novega predsednika društva Iva Ivičiča in Blaža Heij. Za predsednika je bil na volitvah izbran z večino glasov prisotnih članov Blaž Heij.

 

Za svoj velik prispevek k aktivnemu, strokovnemu in vztrajnemu delovanju društva Proteus, je društvo dr. Dušanu Plutu in dr.Borisu Bulogu podelilo listini o častnem članstvu. Dosedanjemu predsedniku društva Niku Šuštariču pa naziv častnega predsednika društva.