Peticija “Črne človeške ribice ne damo, bioplinarne nečemo”

VSEM ČLANOM DRUŠTVA – NUJNO!

Na povezavi https://www.peticija.online/loveke_ribice_ne_damo_bioplinarne_neemo_civilna_inijacitiva   je sprožena spletna peticija “Črne človeške ribice ne damo, bioplinarne nečemo”, Za peticijo se je oblikovala CI posameznikov iz Črnomlja v sodelovanju z Društvom Proteus.
Zbrani podpisi bodo izročeni Ministru Andreju Vizjaku ob obisku v Črnomlju prihodnji teden dne 17.6.2020, ki ga želimo opozoriti na probleme v zvezi z obratovanjem bioplinarne in prašičje farme na Lokvah pri Črnomlju. Zahtevamo nekatere nujne ukrepe za ureditev razmer.
V prilogi je tudi obrazec za ročni podpis peticije, za tiste podpisnike, ki nimajo možnosti podpisati jo po spletu.
Podpišimo, delimo povezavo in zberimo čim več podpisov!
Ročno zbrane podpise dostavite v poštni nabiralnik društva na naslovu Zadružna c. 33, Črnomelj najpozneje do torka 16.6.2020 do 18.00 ure ali meni osebno.
 
 
Niko Šuštarič
predsednik Društva Proteus, gibanja za naravo in okolje Bela krajina