mag. Andrej Vizjak v Črnomlju jutri 17.6.2020 ob 9.00 uri

OBVESTILO ZA MEDIJE!

Javnost obveščamo, da bo jutri v sredo 17.6.2020 ob 9.00 uri obiskal Črnomelj Minister za okolje in  prostor mag. Andrej Vizjak, ki se bo sestal z Županoma in Županjo občin Črnomelj, Metlika in Semič. Na sestanek smo povabljeni tudi predstavniki Društva Proteus. Ministru želimo predstaviti aktualne okoljske probleme Bele krajine, predvsem nujno zavarovanje habitata črne človeške ribice in problem smradu iz smeri bioplinarne in prašičje farme na Lokvah pri Črnomlju, Pa tudi od države pozabljen primer zastrupitve reke Krupe s PCB-jem, katerega posledice so v okolju še prisotne.
 
Ker se okoljski problemi v Beli krajini rešujejo prepočasi in neuspešno, novoustanovljena  civilna iniciativa “Človeške ribice ne damo, bioplinarne nečemo” pripravlja sprejem Ministra s transparenti ob 9.00 uri pred Gradom v Črnomlju.
 
Na sestanku bomo Ministru tudi izročili peticijo CI s podpisi, predvsem prebivalcev severnega dela Črnomlja, ki že desetletje trpi občasen moteč smrad.
 
Medije vabimo, da o dogodku poročate in pripomorete z ozaveščanju Belokranjcev!
 
Niko Šuštarič
predsednik Društva Proteus, gibanja za naravo in okolje Bela krajina
in koordinator CI  “Človeške ribice ne damo, bioplinarne nečemo”
 
 

Spoštovani Belokranjke/-ci in drugi, ki vam je za okolje mar!

Podpišite peticijo s katero želimo ministra Vizjaka, ki bo 17.6.2020 obiskal Belo krajino, opozoriti na nujnost ureditve problematike smradu in pretiranega polivanja digestata (biognojevke) ter onesnaževanja naše podzemne vode in prsti. Zahtevali bomo ureditev navedenih problemov in ministru predali zbrane podpise.

 Že predolgo toleriramo smrad, ki se širi iz Bioplinarne in prašičje farne na Vražjem kamnu, ob gnojenju pa po vaseh ob poljih. Smrad znižuje kvaliteto življenja, škodi zdravju, omejuje prosto gibanje izpostavljenim osebam in odganja turiste.

Pretirano gnojenje z brezplačnim digestatom onesnažuje podzemne vode občutljivega belokranjskega krasa in ogroža habitate človeške ribice, posebej črne podvrste, ki ne živi nikjer drugje na svetu kot v okolici Črnomlja!

Trinajstletno gnojenje z digestatom  najboljših kmetijskih zemljišč v Beli krajini povzroča nepopravljivo škodo z nalaganjem težkih kovin in drugih strupenih snovi v rodovitni zemlji!

Skrajni čas je, da se država in lastniki začnejo vesti družbeno odgovorno do okolja, narave in ljudi!

Z A H T E V A M O:

  1. da lastnik bioplinarne Petrol, d.d. izpolni obljube zapisane v okoljevarstvenem dovoljenju, predvsem da pokrije zunanji zalogovnik;
  2. da zmanjša kapaciteto bioplinarne na količine organskih odpadkov, ki nastajajo v Beli krajini;
  3. da se digestat preneha uporabljati za gnojenje pač pa se odvaja v komunalno čistilno napravo na čiščenje;
  4. da se bioplinarno zapre v primeru, da gornje zahteve ne bodo izpolnjene v roku enega leta
  5. da se lastnika prašičje farme zaveže k spoštovanju pravil dobre kmetijske prakse, predvsem k uporabi dodatka za zorenje gnojnice in za zmerno gnojenje z gnojnico
  6. da se na državne stroške uvede redne analize zemlje gnojene z digestatom
  7. da se o podvzetih ukrepih seznanja javnost.

PODPIS:

Ime in priimek                                   Kraj bivanja                                       Podpis